SimulationsSimulationsSimulationsSimulations
Over ons
ITIL.net
:  
Inloggen:   Naam 
Wachtwoord 
English  Nederlands

Over ons

Educa Simula is een onderdeel van TAITA. Waar staat TAITA voor?

farao_taita In de oude Egyptische tijd hadden de farao´s een zogenoemde ´rechterhand´, een adviseur. E�n van hen had een heel bijzondere adviseur met de naam Taita. Deze adviseur zorgde dat de farao verbeteringen, structurering, vernieuwing en niet te vergeten ´commitment´ uitdroeg naar zijn volk.

De taak van deze adviseur was om steeds de juiste balans tussen de wensen van het ´volk´ en de Farao in stand te houden. Het hoogste doel daarbij was om niet uit het oog te verliezen, dat een goede leider ondersteund moet worden en behouden dient te blijven.

Leiding geven aan mensen staat of valt dus met de mens die zich voor die taak gesteld ziet.
TAITA maakt gebruik van moderne methodieken voor het structureren van bedrijfsprocessen en het implementeren ervan. Dit zijn slechts middelen. Het doel van de activiteiten is, om met respect voor de gehele mens samen naar het gewenste resultaat toe te werken, ieder vanuit de eigen kundigheid en vaardigheid.

Naast Educa Simula herbergt TAITA de BV TAITA Training en Advies. TAITA Training en Advies adviseert en coacht bedrijven bij het opzetten en verbeteren van de bedrijfsprocessen. Daarbij staat de mens die die processen beheert, centraal. De mens is de belangrijkste schakel voor uiteindelijk succes.

Erna van Kollenburg is directeur van TAITA Training en Advies en van TAITA Educa Simula. In haar loopbaan heeft zij veel bedrijven ondersteund in het opzetten en optimaliseren van de bedrijfs- en IT-processen. Daarvoor maakt zij onder meer gebruik van de verschillende door haar ontwikkelde simulaties: Procesmatig werken, ITIL® Foundation, Change Management.
Voor een aantal van de bedrijven heeft zij tevens diverse trainingen verzorgd en procesmanagers gecoached in de uitvoering van hun taken. Ook trainingen over procesmatig werken op basis van ITIL® in een niet IT-omgeving geeft zij met veel plezier en succes.
Daarnaast is zij docent voor ITIL® opleidingen.

TAITA heeft met de ITIL® Foundation Simulatie meegedongen naar de ITSMF Innovatie Award. Het juryrapport laat zich lovend uit over dit unieke leerinstrument.