SimulationsSimulationsSimulationsSimulations
Visie
ITIL.net
:  
Inloggen:   Naam 
Wachtwoord 
English  Nederlands

Visie

Educa Simula werkt met simulaties die aansluiten bij de individuele behoeften en reeds gekozen leerpaden bij bedrijven. Samen oefenen en ervaren in een veilige omgeving. Simulaties laten zich makkelijk combineren met andere werkvormen en verschillende deskundigheidsniveaus. Gericht op kennis, kunde en attitude. Dit noemt Educa Simula ontdekkend leren.

Erna van Kollenburg:

"Ik merkte dat in de klassikale trainingen de theorie niet begrepen werd. De studenten wilden weten HOE de theorie toegepast werd. Ik merkte dat zij de theorie meteen oppikten als ik hun eigen praktijkervaringen gebruikte om de theorie uit te leggen. Dan pas kwamen die twinkels in hun ogen! Zo´n inzicht van: oh, is het zo makkelijk? Ik dacht dat ITIL® saai was, maar het is leuk!"

Bedrijven en hogescholen worden door de overheid gestimuleerd en gemotiveerd om nieuwe educatieve methoden in te zetten, zodat (toekomstig) nieuw personeel beter toegerust de arbeidsmarkt betreedt.

Erna van Kollenburg:

"De nieuwe aanwas op de scholen komen met een andersoortige leervraag. Zij willen leren volgens de eisen van de huidige tijd, dus digitaal, snel, in door jezelf bepaalde tijd en tempo. Oude leermethodes vinden ze maar niks."

In een simulatie wordt effectief gedrag gestimuleerd, want kennis en vaardigheden worden adequaat toegepast in een fictieve context. Een context echter die de werkelijkheid nagenoeg geheel weergeeft. De student kan in een veilige omgeving oefenen, zonder re�le bedrijfsrisico´s.

Erna van Kollenburg:

"Een veilige omgeving is nodig, omdat je op je werk geen fouten mag maken. Er is een tendens gaande dat de dienstverlening steeds strakker wordt geregeld, waardoor mensen eerder worden afgerekend op fouten. Je moet het dus altijd direct goed doen, je krijgt maar ��n kans. Maar wil je daadwerkelijk leren, dan zul je ook fouten moeten mogen maken. Door de theorie in een modern speels jasje te gieten en feedback te geven op jouw beslissingen kom je erachter dat je méér weet dan je zelf dacht én leer je van de gevolgen van je besluit!"