SimulationsSimulationsSimulationsSimulations
Change Management
ITIL.net
:  
Inloggen:   Naam 
Wachtwoord 
English  Nederlands

Change Management

De Change Management Simulatie is een ideaal spel om medewerkers alle aspecten bij te brengen voor het beheersen van IT Changes. Het is een effectieve manier om awareness te cre�ren en commitment te krijgen van de medewerkers voordat een Change management ge�mplementeerd wordt.

Deze module is te volgen door een individuele student of een medewerker van een bedrijf. Indien de Change Management Simulatie gebruikt wordt voor een groep medewerkers binnen een afdeling of bedrijf, helpt deze simulatie om een dialoog op gang te brengen, te discussi�ren en te leren van de feedback. Een plenaire kick-off sessie zal alle betrokkenen de mogelijkheid bieden om te discussi�ren over de impact van change management binnen het bedrijf, wat voor impact dit op hen zal hebben, wat de potenti�le succesfactoren zijn en wat de mogelijke risico´s en voordelen er zullen zijn. Het zal diegene die verantwoordelijk zijn voor change management een kans bieden om hun proces uit te leggen, de keuzes te onderbouwen die gemaakt zijn tijdens design en hoe het proces ge�mplementeerd zal worden.

Opleidingsinstituten:

"Eerst was er de opleiding ITIL® Practitioner Change Management. Op dit moment is Change Management, onderdeel van de Capability module Release, Control & Validation. Deze Change Management Simulatie past perfect binnen deze training als ge�ntegreerd onderdeel van de totale module."

Bedrijven:

"Binnen veel bedrijven en afdelingen starten mensen met ITIL® door het implementeren van de processen op de Servicedesk en het bijbehorende Incident management proces. De medewerkers worden vaak opgeleid voor de ITIL® Foundation. Het Change management proces wordt pas belangrijk na ongeveer 6 maanden. Deze simulatie geeft iedereen de broodnodige inzichten in het change management proces; wat is het en waarvoor is het nodig. Met een innovatief instrument zoals deze simulatie kun je de medewerkers het Change management proces laten ervaren."

Sommige bedrijven en IT afdelingen willen met het change management proces starten zonder ITIL® best practices toe te passen. Voor hen is deze simulatie bijzonder nuttig, omdat ervaringen van hun voorgangers een onderdeel is van de gehele change management simulatie. Oefeningen zoals het prioriteren van changes, afwegen van het bedrijfsbelang tegen IT belang of de afhankelijkheid en de impact van diverse changes, defini�ren wie wat doet, wie communiceert met wie, welke informatie wordt binnen het bedrijf gedistribueerd: dit alles komt voor in de Change Management Simulatie.

De Change Management simulatie kan individueel of in groepsverband online worden doorlopen.